Blijverslening Dinkelland

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is een wens van veel mensen. Om dat te bewerkstelligen moeten soms noodzakelijke woningaanpassingen worden verricht die kosten met zich meebrengen. De gemeente Dinkelland ondersteunt inwoners hierin met de Blijverslening. Met de Blijverslening wil de gemeente Dinkellend zelfstandig wonen stimuleren door woningen levensloopbestendig te maken. De lening is opengesteld voor alle inwoners van de gemeente Dinkelland en geldt voor alle woningen in de gemeente; zowel bestaand als nieuw en zowel koophuizen als huurwoningen.

Voorbeelden van maatregelen

Bij levensloopbestendige maatregelen kunt u denken aan het volgende:

  • Verbreden van deuren
  • Verwijderen van drempels
  • Vervangen van de douchebak door een veiligere inloopdouche
  • Bad- en slaapkamer op begane grond realiseren

Ook grotere verbouwingen kunt u met de Blijverslening financieren, in de gemeente Dinkelland kan dat zelfs tot een bedrag van 50.000 euro (hypocethaire lening). Het leenbedrag mag alleen ingezet voor maatregelen die ervoor zorgen dat uw huis na de verbouwing levensloopbestendiger is. Maximaal 20% van het bedrag mag worden ingezet voor duurzame investeringen.

Meer informatie over de Blijverslening

Voor meer informatie over de Blijverslening kunt u contact opnemen met de gemeente Dinkelland: Telefoon: (0541) 854100 of 14 0541 of per mail: info@dinkelland.nl

Bekijk voor meer algemene informatie over de Blijverslening ook de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).